Riot Games väidab, et seksuaalset diskrimineerimist ei saa kohtus arutada, viidates sõlmitud töölepingule

0
129

Riot Games vastas seksuaalse diskrimineerimise kohtuasjale, et sellega ei saa jätkata, kuna teemaga seotud naissoost töötajad on sõlminud nendega töölepingu, mis sisaldas sellist vaheklauslit mis välistab asja arutamist kohtus.

Cecilia D’Anastasio kirjutas eelmisel aastal Kotakus, et kümned Riot Games’i töötajad jagasid oma kogemusi vastuvõetamatust töökohakultuurist ettevõttes. Kuigi mitte kõigil naistöötajatel polnud ebameeldivaid kogemusi ettevõttes, siis D’Anastasio maalitud pilt mängustuudiost jättis mulje nagu oleks seal tegemist süsteemse seksismikultuuri viljelemisega, mille tagajärjel Riot Games ametlikult vabandas.

Tänaseks on viis Riot Games’i naistöötajat (osa neist endised), esitanud ühishagi, milles süüdistatakse ettevõtet “seksuaalselt vaenulikus töökeskonnas” kus nende palk ja karjäärivõimalused on piiratud, sest nad on naised.

Nüüd on kaks naistöötajat aga Kotakule teada andnud, et vastavalt sõlmitud töölepingule ei olevat neil õigus kohtusse pöörduda. hagejate esindaja Ryan Saba küll nõustub, et tõepoolest on mõned haigejatest nõustunud sellise lepinguga, kuid ta kavatseb selle eest võidelda ja usub, et hoolimata sellest vaheklauslist on neil õigus kohtuasjaks. Hiljuti sunniti näiteks Google ja Facebook kõrvaldama samasisulise klausli oma töölepingutest.