Naistöötajate seksuaalne ahistamine võib Activision Blizzardile maksma minna 18 miljonit dollarit

0
52
Activision Blizzard CEO, Bobby Kotick
Activision Blizzard juht, Bobby Kotick

California ringkonnakohtu kohtunik teatas, et ta on “valmis kiitma heaks” Activision Blizzardi ja USA võrdsete töövõimaluste komisjoni (EEOC) vahelise kokkuleppe, mille alusel makstakse nõuetele vastavatele taotlejatele 18 miljonit dollarit.

Eelmisel aastal päevavalgele tulnud seksuaalse väärkäitumise skandaal Activision Blizzardis, mis viis kohtuhagini nende vastu, võib üsna varsti lõpule jõuda, kui California ringkonnakohtu kohtunik Dale S. Fischer Activision Blizzardi ja EEOC vahelise kokkuleppe lõpuks heaks kiidab. California õiglase tööhõive ja majutuse (DFEH) organisatsioon esitas küll kohtule omapoolsed vastuväited, kuid kohtunik lükkas need tagasi, sest see olevat olnud “ebatäpsed ja põhinevat spekulatsioonidel”.

Kohtunik teatas, et ta on “üldiselt rahul sellega, et nii rahaline soodustus kui ka mitterahalised sätted on õiglased, mõistlikud ja piisavad.”

Sõlmitud kokkuleppe alusel maksab Activision Blizzard nõuetele vastavatele taotlejatele 18 miljonit dollarit ning kasutamata vahendid annetatakse EEOC poolt heakskiidetud heategevusorganisatsioonidele, mis soodustavad naiste töötamist mängutööstuses või suurendavad teadlikkust ahistamise ja soolise ebavõrdsuse probleemidest.

Järgmine virtuaalne istung Activision Blizzardi ja EEOC vahelise muudetud lepingu üle on planeeritud 29. märtsile.