Auhinnamängu kasutustingimused

1
133
 1. “Eestlaste lemmikmängud Aastal 2015” küsitluses võivad osaleda kõik Eesti residendid, välja arvatud Meile Meeldib Mängida (edaspidi Korraldaja) meeskond ja nende pereliikmed, ja koostööpartnerid kes on seotud küsitluse korraldamisega.
 2. Küsitluses ja loosis osalemiseks peab olema vähemalt 13-aastane.
 3. 18+ vanusepiiranguga mängude puhul jätab Meile Meeldib Mängida omale õiguse kontrollida ja nõuda võitjalt oma vanuse tõestamist. Juhul kui vanusepiiranguga mängu võitjaks osutub alla 18 eluaastat vana isik, siis jätab Korraldaja omale õiguse nõuda lapsevanema kirjalikku luba, või loosida mäng kellegile teisele.
 4. Kõik küsitluses osalejad on küsitluses osalemisega aktsepteerinud ja nõustuvad järgima Kasutustingimusi.
 5. Küsitluses osalemiseks on vajalik ligipääsu internetile ja Facebooki konto olemasolu. Kasutaja peab oma Facebooki kontoga sisse logima ja liituma Videomängud nimelise grupiga, ja oma lemmikmängude poolt hääletama.
 6. Auhindade loosimisel osalevad ainult need kasutajad kes on kommentaaridesse lisanud millisele platvormile nad auhinda soovivad. Kasutajad kes antud tingimust ei täida, osalevad ainult parima mängu valimisel, kuid nad ei osale auhindade loosimisel.
 7. Küsitluses ja loosimisel võib osaleda ainult ühe korra. Topelt, kellegi teise asemel või libakontodega hääletamine pole lubatud. Kasutajad kes tabatakse pettuselt ei osale loosimises.
 8. Küsitluses saab osaleda alates 12.12.2015 kuni 26.12.2015 kell 23:59. Hilisemad sisestused ei lähe küsitluses ega loosimisel arvesse.
 9. Võidetud auhinda ei ole võimalik teise auhinna või raha vastu vahetada. Samuti ei saa võitja oma õigust auhinnale kellegile teisele üle kanda.
 10. Ettenägematute asjaolude korral on Korraldajal õigus asendada võit samaväärse või kõrgema väärtusega auhinnaga.
 11. Kõik võitjad valitakse välja juhuslikkuse alusel.
 12. Loosis võitnud kasutajad tehakse teatavaks 27 detsembril 2015, Puhata ja Mängida raadiosaates, ning 28 detsembril www.mkuubis.ee leheküljel.
 13. Oma võidu kätte saamiseks tuleb kasutajal Facebooki kaudu ühendust võtta Meile Meeldib Mängida meeskonnaga.
 14. Kõik võidud toimetatakse võitjateni 28 päeva jooksul alates võidu teatavaks tegemisest ja võitja aadressi kinnitamisest.
 15. Mängud on inglise keeles.
 16. Digitaalsed võidud saadetakse võitjatele kokkulepitud emaili aadressile või facebooki konto kaudu.
 17. Juhendid digitaalsete võitude kasutamiseks. Vastavalt võidule vajalik kas Xbox Live, PSN või Steam konto olemasolu.

  Koodi aktiveerimiseks Xbox 360 konsoolil:

  1. Logi oma Xbox Live kontoga sisse.
  2. Vajuta Xbox nuppu puldil.
  3. Vali “Games” aken.
  4. Vali “Redeem Code” ja sisesta kood.

  Koodi aktiveerimiseks Xbox One konsoolil:
  1. Ütle “Xbox, use a code” või mine “Xbox Store” > “Browse games” > “Use a code”.
  2. Sisesta digitaalne kood.NB! Xbox 360 ja Xbox One koode saab sisestada ka www.xbox.com leheküljelt.

  Koodi aktiveerimises Steam keskkonnas (Vajalik Steami konto ja tarkvara):
  1. Käivita Steami tarkvara oma arvutis ja logi oma Steam kontoga sisse.
  2. Vali “Games Menu”.
  3. Vali “Activate a Product on Steam”.
  4. Järgi ekraanil olevaid juhendeid koodi aktiveerimiseks ja mängu alla laadimiseks.

 18. Korraldajal on õigus peatada või lõpetada küsitlus, või muuta Kasutustingimusi juhul kui selguvad ettenägematud asjaolud mille üle Korraldajal puudub kontroll, või kui Korraldaja avastab pettuse, süsteemi kuritarvitamise, ja/või inimese või arvuti poolse vea, või mõnel muul põhjusel mis segab või takistab küsitlust või loosimist. Korraldaja teeb sellisel puhul endast kõik oleneva, et vältida küsitluses osalejate pettumust.
 19. Korraldaja kustutab küsitluses osalenute isikuandmed kui need pole enam vajalikud või kui seadusest tulenevalt pole kohustus neid enam hoida.
 20. Korraldaja ei võta endale vastutust tekkinud kahju, kaotuse või muu õnnetuse korral, mis on tingitud kasutaja oma hooletuse tõttu.
 21. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik küsitlust jätkata nagu eelnevalt planeeritud (kaasa arvatud rikkumised, lubamatud sekkumised, pettused, tehnilised rikked, või mis tahes muudel põhjustel, mis ei sõltu Korraldajast ja mis takistavad küsitluse ja loosi läbi viimist), siis Korrldajal on õigus (vastavalt kehtivatele õigusaktidele) diskvalifitseerida ja võtta isiku vastu kasutusele õiguslikud meetmed, kes rikkus küsitluses ja loosis osalemise protsess. Samuti on Korraldajal õigus küsitlus peatada, lõpetada või seda muuta, kui see on vältimatu. Selle käigus püüab Korraldaja minimeerida kasutajate pettumust.
 22. Kui mingi tegevus, sündmus või mõni muu asjaolu on väljaspool Korraldaja kontrolli, ei vastuta Korraldaja tekkinud probleemide või täitmise hilinemise eest.
 23. Korraldajal on õigus teha teatavaks võitjate nimed.
 24. Võitjad nõustuvad oma nimede avalikustamisega erinevates meedia väljaannetes, ilma täiendava hüvitiseta.
 25. Küsitluse ja loosi korraldamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 26. Korraldaja otsus on lõplik kõigis küsimustes.

Comments are closed.