Ainuüksi USA-s on juba 214 miljonit mängijat

0
25

ESA (Entertainment Software Association) korraldatud uuringu eesmärgiks oli mõista mängutööstuse suurust aastal 2020. Uuringu tulemustest selgus, et Ameerika Ühendriikide 328 miljonilisest elanikkonnast mängib videomänge lausa 214 miljonit inimest.

Arvata on, et järgnevate aastate jooksul kasvab videomängude mängijate arv veelgi. Täiskasvanutest mängib hetkel videomänge 64% ja lastest 70%. Mängijate keskmine vanus on vahemikus 35-44 ning 59% mängijatest on meessoost.

Mängukonsool oli kodus olemas 73% uuringus osalenutest ja 29% neist omavad kodus ka mõnda VR seadet.

Täiskasvanud mängivad kõige sagedamini mobiiltelefonil, millele järgnesid mängukonsool ja arvuti.

65% mängijatest mängivad mänge teistega koos. Eelkõige eelistati mängida koos sõpradega, koos oma elukaaslasega või mõne teise pereliikmega. Enamasti mängitakse videomänge peale tööd või kooli, kuid 30% juhtudel mängitakse ka kusagil midagi oodates. 26% küsitluses osalenust mängis videomänge ka tööl lõunapausi ajal või koolis vahetunnis ning 16% mängib ka bussis või rongis.

Uuringus olid ka konkreetselt peredele suunatud küsimused, kust selgus, et tervelt 92% lapsevanematest pöörab tähelepanu sellele, mida nende lapsed mängivad. Ajalisi piiranguid seadis arvuti või mängukonsooliga mängimisele 48%. Samal ajal interneti kasutamisele on piirangud seadnud ainult 38% ja kinokülastustele 18%.

Tulemustega saab tutvuda siin: